Tipărire
Accesări: 6275

 

Transportul gazelor naturale

 

 1. A. Bălăcescu – Aparate de măsurat şi control din industria petrolieră şi chimică
 2. Ion Costin – Utilaj petrolier – elemente de calcul
 3. G. Monnot – La combustien dans les fours et les chandieres
 4. N. Antonescu, V. Ulmann – Fabricarea, repararea şi întreţinerea utilajului chimic şi petrochimic
 5. M. Atanasiu – Mecanică – manual
 6. Vlad Ulmann – Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
 7. Al. Popovici, N. Calotă – Catalog de utilaj petrolier de schelă
 8. Ing. A. Pavel – Stabilitatea recipientelor
 9. Ing. A. Pavel – Utilaj pentru rafinării de petrol şi uzine petrochimice
 10. V. Samoghi – Procese şi aparate
 11. V. Moldovan, A. Marin – Utilaje pentru deformări plastice
 12. C. Bărbulescu – Organizarea şi planificarea unităţilor industriale
 13. Dumitru Dobrinescu – Procese de transfer termic şi utilaje specifice
 14. Ioan Popa – Colectarea, tratarea şi transportul petrolului şi produselor petroliere din schelele de producţie
 15. D.D. Raşev, I.D. Oprean – Tehnologia fabricării şi reparării utilajului tehnologic
 16. Timur Chiş – Contribuţii la studiul comportării conductelor flexibile
 17. B. Jones – The amateur mechanic a practical guide for the handyman – 2 vol.
 18. N. I. Lupu – Economia gazelor naturale combustibile
 19. V. Ulmann, G. Zecheru – Tehnologia construcţiei de utilaj petrolier
 20. A. Popovici, N. Calotă – Maşini hidraulice
 21. Ing. Gh. Petrescu – Arzătoare industriale
 22. Gh. Sburlea – Procedee, aparate şi tehnologii chimice şi petrochimice
 23. D. Dobrinescu – Termoenergetica combinatelor petrochimice
 24. C. Ionescu – Reactoare chimice şi cataliza în petrol şi petrochimie
 25. Ion Ionel – Acţionarea electrică a turbomaşinilor
 26. N.I. Lupu, D. Cruceanu – Entalpia gazelor la presiune înaltă – tabele
 27. N. I. Lupu – Conducte din polietilenă în sistemele de distribuţie ale gazelor naturale
 28. I. Tudor – Materiale speciale şi coroziune
 29. Regulament de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi
 30. Odorizarea gazelor naturale
 31. St. Dumitrescu – Automatizări discrete
 32. V. Marinoiu – Automatizarea proceselor petroliere şi petrochimice
 33. Odorizator prin evaporare pentru gaze combustibile
 34. I. Precup – Tehnologia fabricării uleiurilor – extracţia fracţiunilor petroliere
 35. Aparatul portabil de măsurare a punctului de rouă
 36. I. Voicu, V. Nicolae – Calculul şi construcţia utilajului chimic, petrochimic şi de rafinării
 37. Referate – Congresul IX de gaze – Haga
 38. Pipelines
 39. Utilaj petrolier – 1969